Đặc điểm cây lan thiên nga hoa đốm da báo – Cycnodes Orchird

Lan thiên nga có tên khoa học Cycnodes. Khi cây nở có cánh hoa giống con thiên nga nên được người Việt gọi là lan thiên nga. Trong tự nhiên, lan thiên nga cũng...