Chuyên mục: Phi điệp ( Giả hạc )

Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây phong lan giả hạc phi điệp ám mắt trâu Phú Thọ 5

3 Quá trình sinh trưởng phát triển của cây phong lan giả hạc phi điệp

Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây phong lan giả hạc phi điệp gồm 3 giai đoạn: sinh trưởng để con, phát triển và thắt ngọn mùa nghỉ. Mùa xuân đẻ mầm gốc, keiki. Mùa hè cây phát triển đua ngọn, cuối mùa thu thắt ngọn và mùa đông mùa nghỉ.

DMCA.com Protection Status