Cách cây phong lan giả hạc phi điệp đẻ mầm gốc, keiki con

Muốn trồng cây tốt, đầu tiên chúng ta cần hiểu cách cây trồng sống, sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh duy trì nòi giống cho hoa hàng năm.

Do đó, chúng ta cùng xây dựng chủ đề này thật đầy đủ cho anh em mới tập chơi lan khỏi đóng học phí nhé! Trước khi bắt đầu, người mới tập chơi cần tìm hiểu trước khái niệm:

Mắt ngủ giả hạc phi điệp là gì?

Kieki giả hạc phi điệp là gì?

Mầm gốc giả hạc phi điệp là gì?

Chúng ta sẽ bắt đầu từ giề phi điệp dưới đây nhé!

Cùng xem phân tích 1 giề phong lan giả hạc phi điệp tím Quảng Ninh có 4 thân già (giả hành đã ra hoa), 1 thân tơ (giả hành chưa ra hoa), hiện giề đang lên 4 mầm gốc. Ảnh sau:

Cách cây phong lan giả hạc phi điệp sinh trưởng, phát triển và đẻ mầm gốc, keiki con
Cách cây phong lan giả hạc phi điệp sinh trưởng, phát triển và đẻ mầm gốc, keiki con

Xác định tuổi của giả hành (thân tơ, thân già) như thế nào

Nói tới cách giả hạc phi điệp đẻ con. Nếu mình coi thân tơ là thân con giả hành năm nhất, thì thân bên trái ngay gần nó nhất ( sát gốc ) là thân mẹ giả hành năm 2, xích sang trái 1 thân là thân bà ngoại giả hành năm 3, rồi cụ ngoại giả hành năm 4 rồi cố ngoại giả hành năm thứ 5. Ảnh này mô tả cách giả hạc phi điệp duy trì nòi giống trên cùng 1 giề.

Cây giả hạc phi điệp Quảng ninh mới ghép đẻ mầm gốc trước khi ra hoa
Ảnh 2: Cây giả hạc phi điệp Quảng ninh mới ghép đẻ mầm gốc trước khi ra hoa ( cây mới ghép thì bộ rễ chưa có nhé! )

Đặc điểm cây giả hạc phi điệp duy trì nòi giống

Không như những cây lâu năm, cây hoa phong lan Giả Hạc Phi Điệp mỗi mắt ngủ trên thân tơ chỉ cho hoa 1 lần rồi giả hành đó trở thành thân già dần lụi đi ( chết ).

Lưu ý:

Thân già sẽ không mọc thêm rễ mới, rễ cũ sẽ lụi dần theo thời gian. Rễ mới chỉ mọc mới ở mầm gốc và kieki mới.
Phong lan giả hạc phi điệp đẻ 2 mầm gốc để duy trì nòi giống
Phong lan giả hạc phi điệp đẻ 2 mầm gốc để duy trì nòi giống

Cũng có thể hiểu mỗi thân tơ chỉ cho hoa 1 lần rồi lụi dần đi. ( một số trường hợp đặc biệt hiếm gặp thân tơ có thể cho hoa 2 lần ở 2 thời điểm khác nhau tại các mắt ngủ chưa ra hoa ).

  • Bởi thân già lụi dần rồi teo, để duy trì nòi giống và sinh tồn cây lan sẽ:

    1. Thân tơ giả hạc phi điệp sẽ đẻ cây con ở mầm gốc ( mỗi một thân tơ ba mầm gốc, thường đẻ hai ) và có thể đẻ keiki ở các mắt ngủ chưa ra hoa. Nó có thể đẻ trước hoặc sau khi ra hoa tùy điều kiện thời tiết và chế độ dinh dưỡng.
    2. Các thân già trước đó còn mầm gốc sẽ có thể đẻ tiếp, hoặc ra keiki tùy thời tiết và chế độ dinh dưỡng.
    3. Hoa của giả hạc phi điệp kết thành quả. Quả chín sẽ rụng hạt theo gió bay đi, hên xui sẽ mọc thành cây mới độc lập với cây mẹ xem thêm cách gieo hạt giả hạc phi điệp ).
Quả của cây phong lan giả hạc phi điệp tím
Quả của cây phong lan giả hạc phi điệp tím

Tới đây, bạn sẽ có thể quan tâm cách keiki, mầm gốc cây phong lan giả hạc phi điệp sinh trưởng, phát triển ra hoa.

1 Response

  1. Tháng Ba 27, 2019

    […] Xem thêm: Cách cây hoa phong lan giả hạc phi điệp đẻ mầm gốc keiki con […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status