Cách kích rễ phong lan giả hạc phi điệp

Bộ rễ tốt thì cây mới lớn nhanh, cây khỏe hoa đẹp!

Cây phong lan giả hạc phi điệp con mới nhú mầm chưa có rễ, để tồn tại nó phụ thuộc dinh dưỡng từ thân mẹ. Trong khi thân mẹ hoặc đã cho hoa, hoặc sắp cho hoa cằn cỗi teo tóp.

Để cây phong lan con mới nhú mầm có thể tự tồn tại không phụ thuộc vào thân mẹ. Chúng ta cần kích rễ cho giả hành con của phong lan giả hạc phi điệp là hết sức quan trọng.

Phương pháp kích rễ của thầy Tám Ngọc bộ 3 sản phẩm kích rễ:

 1. Humic Acid 2 ml /L
 2. Dekamon 5 giọt /L kích thích ra rễ và rễ phân nhánh.
 3. Superhirve 5 giọt / L kích thích ra rễ.

Rễ của phong lan giả hạc phi điệp ra mới ở cây con (keiki, mầm gốc)

3 Responses

 1. Tháng Ba 27, 2019

  […] Cách kích rễ cho cây phong lan giả hạc phi điệp […]

 2. Tháng Ba 27, 2019

  […] Do đó, ở giai đoạn cây con chưa ra rễ, ta nên kích rễ để cây con có thể tự hút chất dinh dưỡng nuôi chính nó. Tốt cho giả hành mẹ hơn. Xem thêm cách kích rễ cho phong lan giả hạc phi điệp tại đây. […]

 3. Tháng Tư 2, 2019

  […] Để tránh 2 rủi ro trên, mình và dân tập chơi lân đã viết chi tiết cách kích rễ mầm gốc, keiki giả hạc phi điệp và các bạn có thể xem chi tiết tại đây. […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status