Cách kích rễ phong lan giả hạc phi điệp

3 Responses

  1. Tháng Ba 27, 2019

    […] Cách kích rễ cho cây phong lan giả hạc phi điệp […]

  2. Tháng Ba 27, 2019

    […] Do đó, ở giai đoạn cây con chưa ra rễ, ta nên kích rễ để cây con có thể tự hút chất dinh dưỡng nuôi chính nó. Tốt cho giả hành mẹ hơn. Xem thêm cách kích rễ cho phong lan giả hạc phi điệp tại đây. […]

  3. Tháng Tư 2, 2019

    […] Để tránh 2 rủi ro trên, mình và dân tập chơi lân đã viết chi tiết cách kích rễ mầm gốc, keiki giả hạc phi điệp và các bạn có thể xem chi tiết tại đây. […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status