Cách tách keiki ra khỏi thân già sao cho cây không bị chột

Tại sao phải tách keiki ra khỏi thân già?

Bởi vì mục tiêu là mình nuôi keiki lớn, phát triển còn khúc thân già thì gần như không còn tác dụng gì ngoài việc nuôi keiki.

Khi nào nên tách keiki 5 cánh trắng Cổ Tiết Phú Thọ ra khỏi thân già? Tại sao phải tách keiki? Video quay ngày 24/03/2019

  

Trường hợp thân già là 1 khúc đã bị cắt, không có rễ hoặc mới ghép.

Khi keiki ra rễ và có thể tự lớn được mà thân già bị teo tóp thì ta nên tách keiki giả hạc phi điệp ra khỏi khúc thân già để nó tự lớn, tránh keiki cung cấp dinh dưỡng ngược nuôi khúc thân già.

Trường hợp mạnh ăn hết dinh dưỡng của yếu:

Ví dụ ta có 3 keiki chung 1 mẩu thân già, ta quan sát thấy 1 keiki lớn nhanh như thổi, 1 thằng teo tóp èo ọt… thì ta nên đợi thằng lớn nhất ra rễ bám vào giá thể thì tách nó ra, để khúc thân già tập trung dinh dưỡng nuôi thằng oèo ọt, tránh thằng đó không búng rễ và ra đi theo khúc thân già.

Trường hợp thân già là một giả hành còn nguyên bộ rễ tốt.

Khi keiki ra rễ, đủ lớn để tự hút dinh dưỡng và nuôi chính nó thì tốt nhất là ta ấn nó xuống giá thể không cần tách khỏi khúc thân già. Nếu không ấn keiki xuống chung chậu được thì ta nên tách để ghép keiki vào giá thể mới cho nó có đất phát triển.

thân già là nguồn dinh dưỡng chủ yếu để nuôi keiki, khi thân già teo tóp đuối dinh dưỡng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status