Keiki giả hạc phi điệp là gì? Cách kích keiki giả hạc phi điệp

Keiki giả hạc phi điệp là gì?

Keiki giả hạc phi điệp là cây con được sinh trưởng và phát triển từ mắt ngủ nằm trên thân giả hành mẹ.

Keiki là gì? Cách kích nhanh Keiki giả hạc phi điệp
Keiki là gì? – hình ảnh 1 mắt ngủ đang sưng có thể phát triển thành keiki hoặc ra hoa

Tùy điều kiện môi trường và chế độ dinh dưỡng cây phong lan giả hạc phi điệp có thể đẻ 1 hoặc nhiều keiki trên thân tơ hoặc thân già. Người ta thường tận dụng thân tơ đã ra hoa ươm keiki.

Mắt ngủ cây phong lan giả hạc phi điệp tím Cao Bằng đẻ keiki con
Mắt ngủ cây phong lan giả hạc phi điệp tím Cao Bằng đẻ, phát triển thành keiki con

Cách kích nhanh keiki cây phong lan giả hạc phi điệp

Có nhiều cách kích keiki trong đó phổ biến là 2 phương pháp hóa học và tự nhiên. Trong mỗi phương pháp, lại chia thành 2 cách kích keiki khác nhau là:

Kích keiki trên giề còn nguyên bộ rễ và cách cắt giả hành thành nhiều khúc nhỏ rồi mang ươm keiki.

Cách kích mầm gốc và keiki cây phong lan giả hạc phi điệp
Cách kích mầm gốc và keiki cây phong lan giả hạc phi điệp – 1 chậu phi điệp tím Phú Thọ đẻ 15 mầm gốc và keiki.

Phương pháp kích keiki trên giề còn nguyên bộ rễ

  1. Phương pháp kích keiki tự nhiên:
  2. Phương pháp can thiệp phân thuốc để kích keiki.

Phương pháp kích keiki bằng cách cắt giả hành thành nhiều khúc

Đầu tiên bạn sẽ ngắm giả hành sẽ cắt khúc coi mắt ngủ ở vị trí nào, từ đó phân ra cắt đảm bảo mỗi khúc còn ít nhất 1 mắt ngủ. Sau đó bôi keo liền sẹo 2 đầu rồi mang vào nơi râm mát, độ ẩm từ 50% tới 80% để ươm keiki. Tới tầm tháng 3, 4 năm sau tự nhiên sẽ lên keiki mới. Xem thêm Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây phong lan giả hạc phi điệp.

Kích keiki bằng phương pháp cắt giả hành thành nhiều khúc
Kích keiki bằng phương pháp cắt giả hành thành nhiều khúc nên cắt mỗi khúc gồm từ 3 tới 5 đốt

Bạn có thể sử dụng thuốc kích kei can thiệp để quá trình lên trồi non mới nhanh hơn.

Lưu ý khi kích keiki: mắt ngủ đã nở hoa thì thường sẽ không phát triển thành keiki. Cực hiếm gặp mắt ngủ đã nở hoa phát triển thành keiki.

3 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status