Khái niệm giả hành, thân tơ, thân già cây phong lan giả hạc phi điệp

Khải niệm giả hành, thân tơ, thân già cây phong lan giả hạc phi điệp

Giả hành là gì?

Mỗi một thân cây mà chúng ta nhìn thấy được gọi là giả hành. Mỗi một giả hành có 3 mầm gốc ( có thể hiểu là mắt ngủ nằm ở gốc ) và nhiều mắt ngủ nằm ở khe lá trên thân giả hành.

Thân già là gì?

Thân già là một giả hành đã cho hoa ( vị trí hoa nằm tại các mắt ngủ ở khe lá ). Lưu ý: mỗi một giả hành chỉ cho hoa duy nhất 1 lần. ( Trường hợp cá biệt: một số giả hành phong lan giả hạc phi điệp có thể cho hoa lần 2 trong năm ở các mắt ngủ chưa nở hoa ).

Thân tơ là gì?

Thân tơ là thân chưa cho hoa. Đặc điểm thân tơ sắp ra hoa là giả hành thắt ngon, rụng hết lá chờ tới mùa hoa tầm từ tháng 4 tới tháng 7 dương lịch là cho hoa. Mục tiêu làm đẹp cho đời và duy trì nòi giống của chính nó.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status