Mầm gốc giả hạc phi điệp là gì? Cách kích nhanh mầm gốc giả hạc phi điệp

Mầm gốc giả hạc phi điệp là gì?

Có thể coi mầm gốc cây phong lan giả hạc phi điệp là mắt ngủ nằm tại gốc có tác dụng duy trì nòi giống của cây.

Mỗi giả hành sẽ có 3 mầm gốc, tùy điều kiện môi trường và chế độ dinh dưỡng giả hành sẽ sưng 1 mầm gốc hoặc 2. Bản thân mình chưa từng gặp 1 giả hành sưng 3 mầm gốc.

Mầm gốc cây phong lan giả hạc phi điệp là gì?
Mầm gốc cây phong lan giả hạc phi điệp là gì? 2 mũi tên chỉ 2 mầm gốc đang sưng phát triển thành cây con

Tôi có nghe dân chơi lan chuyên nghiệp nói qua về mầm gốc thứ 3 nằm ở đáy gốc, nó chỉ sưng và phát triển thành cây con khi giề phi điệp đó có dấu hiệu sắp bị chết. (Có thể ốc sên… ăn hết các mầm gốc và keiki còn lại thì may ra nó mới đẻ mầm gốc thứ 3)

Cách kích nhanh mầm gốc phong lan giả hạc phi điệp

Cây giả hạc phi điệp Quảng ninh mới ghép đẻ mầm gốc trước khi ra hoa
Cây giả hạc phi điệp Quảng ninh mới ghép đẻ 4 mầm gốc trước khi ra hoa

Cây mới thuần chưa có bộ rễ thì thân tơ tự nhiên sẽ đẻ cây con tại mầm gốc. Có điều quá trình này sẽ lâu, để nhanh hơn bạn có thể kích nhanh mầm gốc của cây, tuy nhiên điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, ví dụ: cây không đủ dinh dưỡng để nuôi dẫn tới suy cây, chột mầm gốc hoặc…

Để kích nhanh mầm gốc an toàn bạn sẽ cần hiểu:

 1. Chế độ phân bón cho cây phong lan giả hạc phi điệp tím
 2. Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây giả hạc phi điệp
 3. Tổng hợp cách kích mầm gốc, kích keiki cho cây phong lan giả hạc phi điệp.

3 Responses

 1. Tháng Ba 26, 2019

  […] thân cây mà chúng ta nhìn thấy được gọi là giả hành. Mỗi một giả hành có 3 mầm gốc ( có thể hiểu là mắt ngủ nằm ở gốc ) và nhiều mắt ngủ nằm ở khe lá […]

 2. Tháng Ba 26, 2019

  […] Mầm gốc giả hạc phi điệp là gì? […]

 3. Tháng Ba 27, 2019

  […] Mầm gốc là gì? […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status