Mắt ngủ là gì? Tác dụng mắt ngủ cây giả hạc phi điệp.

3 Responses

  1. Tháng Ba 26, 2019

    […] Mắt ngủ giả hạc phi điệp là gì? […]

  2. Tháng Ba 27, 2019

    […] thể coi mầm gốc cây phong lan giả hạc phi điệp là mắt ngủ nằm tại gốc có tác dụng duy trì nòi giống của cây. Mỗi giả hành sẽ có 3 […]

  3. Tháng Ba 28, 2019

    […] tính sinh trưởng của cây tính từ mắt ngủ sinh trưởng thành mầm (mầm gốc hoặc keiki) tõe ra 2 lá so le lớn dần. Phát […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status